DUURZAAMHEID

we werken aan de infrastructuur van de toekomst

Er is volop aandacht voor circulair werken en duurzaamheid lijkt steeds meer gemeengoed te zijn geworden. Ook in de infrabranche loopt de aandacht voor het milieu al jaren als een rode draad door de ontwikkelingen. De zorg voor mensen binnen en buiten de organisatie (people), de zorg voor het milieu (planet) en de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie (profit) zijn evenwichtig verdeeld.

DUurzaam Asfalt

Waterstof

MAterieel

ENERGIE

CIRCULAIR MATERIAAL

ECOLOGIE

ONZE DUURZAME DOELSTELLINGEN

We begrijpen het belang van een duurzame toekomst voor iedereen en zijn het aan onze jongere generaties verplicht om hier hard aan te werken. Daarom hebben we als bedrijf de strategische ontwikkelingsdoelen van de VN ook voor ons bedrijf opgesteld. Omdat we het probleem niet alleen kunnen oplossen.

 

Daarom richten we ons bijvoorbeeld sterk op het geven van advies voor klimaatadaptatie.

MVO

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen. Wij hebben al veel bereikt op het gebied van MVO en milieumanagement en willen, zowel intern als extern, een breed draagvlak creëren. Onderstaande geeft een goed beeld van onze inzet de afgelopen jaren.

SROI
Social return on investment (SROI); Voor de Vermeulen Groep is SROI al lang geen bijzaak meer, maar geïntegreerd binnen onze structuur en cultuur. Bij onze contracten proberen we daar waar wij kunnen medewerkers die onder het SROI beleid vallen te plaatsen.
De Vermeulen Groep beschikt over twee certificaten op het gebied van SROI:

  • PSO ladder Trede 3
  • SEBO keurmerk

Milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook zorgdragen voor ons milieu. Wij doen dit door vanuit ons ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem onze milieubelastende activiteiten duidelijk in kaart te brengen, en concrete maatregelen te nemen om milieubelasting steeds verder terug te dringen en zo milieuprestaties te verbeteren.
Hiermee geeft de Vermeulen Groep naast grote milieuvraagstukken zoals het beperken van CO2-uitstoot (zie CO2-prestatieladder) ook concreet invulling aan de leefbaarheid bij bewoners en omgeving op het gebied van onder meer geluidsoverlast en bodemverontreiniging (planet).

Onze CO2 doelstelling is een reductie van de totale CO2 uitstoot van 2,5% per jaar. Klik hier voor verdere informatie over ons CO2 beleid en certificaat.

Sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid vinden we belangrijk. Door een actief social media beleid informeren en adviseren we gevraagd en ongevraagd, en stimuleren daarmee betrokkenheid vanuit de maatschappij.
De Vermeulen Groep sponsort lokaal en nationaal projecten. Een greep uit onze sponsorprojecten: Leiden MarathonStichting Nationaal Monument MH17, De Zonnebloem, Wilde Ganzen, Stichting Steun22q11, Stichting Alzheimer, Stichting zeven voor leven, tennisclub BTC en voetbalclubs BSC68, SJZ en de Stompwijkse boys.

ONZE DUURZAME PROJECTEN

No posts found