VEILIGHEID BIJ DE VERMEULEN GROEP

Voor de Vermeulen Groep is veiligheid en gezondheid erg belangrijk. Onze ambitie is dan ook Iedereen weer veilig en gezond thuis

Iedere medewerker van Vermeulen, leverancier, onderaannemer of ZZP’er heeft recht op een veilige werkplek en hier zorgen we gezamenlijk voor. Onder meer door kennis te nemen en het toepassen van de veiligheidsregels van Vermeulen en zorg te dragen voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Zo worden ongevallen voorkomen en zorgen we dat iedereen aan het einde van de werkdag weer veilig en gezond thuis komt.

De Safety Culture Ladder

Werken in de infra brengt risico’s met zich mee. Binnen Vermeulen Groep en bij onze opdrachtgevers is veiligheid dan ook een absolute must. We zijn weliswaar VCA-gecertificeerd, maar veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen, zodat iedereen onder veilige omstandigheden kan werken. Want niemand wil een ongeval. Een tool die ons hierbij ondersteund is de Safety Culture Ladder (SCL). Wij zijn inmiddels geklommen naar en gecertificeerd op trede 3 van de Safety Culture Ladder.

De Vermeulen Groep is tevens een van de onderschrijvers van de Gouvernance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Hiermee dragen wij ons steentje bij om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Ons Veiligheidsprogramma: Veilig op Weg

Om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen zijn we in 2020 gestart met het veiligheidsprogramma “Veilig Op Weg”, gericht op het bereiken van het gewenste veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag. Het programma richt zich op drie gedragsdoelstellingen:

 

  • Wij zijn ons bewust van de veiligheidsrisico’s
  • Wij melden en bespreken onveilige situaties
  • Wij leren van elkaar (van opdrachtgever tot onderaannemer)
 

Misschien vanzelfsprekend, maar veiliger werken begint bij jezelf. We verwachten dat iedereen die voor ons werkt zich houdt aan onze veiligheidsregels en richtlijnen en dat iedereen, indien nodig, zelf actief op zoek gaat naar aanvullende informatie om veilig te kunnen werken. Maar ook dat we elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Of je nu werkt op een bouwplaats of op kantoor: houd je aan onze Life Saving Rules. Hierop staan  de belangrijkste veiligheidsregels die binnen de Vermeulen Groep van toepassing zijn.

Kwartaalrapportages Veiligheid

Uiteraard stelt de Vermeulen Groep alles in het werk om ongevallen te voorkomen. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat iedereen alle onveilige situaties meldt, zodat we hier allemaal van kunnen leren. Buiten alle meldingen wordt er uiteraard ook gekeken naar veiligheid tijdens werkplekinspecties, OOG- rondes (observatie op gedrag) en Safety Walks.

In de onderstaande kwartaalrapportages geven we inzicht in de ongevallen die hebben plaatsgevonden, wat de top 3 risico’s waren, welke  verbeterpunten en maatregelen we hebben vastgesteld en welk V&G gedrag we zien bij (potentieel) ernstige ongevallen.