ASSETMANAGEMENT

Uw projecten volledig in onze handen

SLIM EN EFFICIëNT GEBRUIK VAN UW Assets

Wij helpen u een strategische en een geïntegreerde aanpak te creëren voor uw gebruik van assets. Samen optimaliseren we de volledige levenscyclus van uw materieel door weloverwogen beslissingen te nemen op basis van data en analyse.

 

Op maat gemaakt

Wij bieden een aanpak die de prestaties van uw materieel verbeteren en de risico’s minimaliseert, terwijl het gebruik van middelen wordt verminderd. We doen dit samen met u, bij elke stap, om ervoor te zorgen dat deze aanpak in lijn is met uw doelstellingen.

Wat maakt onze aanpak uniek?

Geïntegreerde Benadering

Onze geïntegreerde aanpak omvat niet alleen het vervangen door, maar ook de naadloze coördinatie van langetermijnstrategieën. 

Data en Analyse

Wij maken gebruik van geavanceerde data-analyse om trends te identificeren en prognoses te maken, waardoor u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Duurzaam Beheer

We zetten ons in voor een milieubewust beheer van assets, bijvoorbeeld door circulair gebruik van middelen, waardoor uw bedrijf niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer wordt.

 Op maat gemaakt voor u:

Infrastructuurassets kennen uitgebreide levenscycli. Ons doeltreffende assetbeheer omvat de systematische en kosteneffectieve aanpak van planning, ontwerp, bouw, bediening, onderhoud en uiteindelijke vervanging van deze assets.

Wij bieden de gegevens en technologie om informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van assets, prestaties en onderhoudsbehoeften. Deze gegevensgestuurde aanpak helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en het optimaliseren van de toewijzing van middelen.

Het identificeren en beperken van risico's is cruciaal. Wij beoordelen de risico's die verband houden met factoren zoals het weer, natuurrampen, slijtage, veranderingen in de regelgeving en financieringsbeperkingen.

We optimaliseren doelgericht het gebruik van middelen, waarbij we zorgvuldig budgetten toewijzen aan onderhoud, reparaties en upgrades.   

Grondige expertise:
onze teams hebben diepgaande kennis van wet- en regelgeving, waardoor we snel kunnen reageren op veranderingen en voortdurend up-to-date blijven.

Proactieve Monitoring:
we implementeren krachtige monitoringssystemen om wetswijzigingen nauwlettend te volgen en tijdig aanpassingen te doen voor naleving.

Continue Training:
ons personeel wordt regelmatig getraind om up-to-date te blijven en volledig op de hoogte te zijn van alle relevante voorschriften.

Strategisch Risicobeheer:
we identificeren en beoordelen actief nalevingsrisico's en implementeren strategieën om deze effectief te beheersen.

Transparante Communicatie:
heldere
communicatie met belanghebbenden, intern en extern, over geldende wettelijke vereisten en normen is essentieel voor ons werk.

 
 
 

Wij waarborgen een effectieve monitoring van de prestaties van assets door:

Geavanceerde Technologieën: we maken gebruik van geavanceerde monitoringstechnologieën om real-time gegevens over de prestaties van assets te verzamelen, waardoor we snel inzicht krijgen en proactief kunnen reageren op eventuele afwijkingen.

Data-analyse:                                    onze teams voeren grondige data-analyses uit om trends en patronen in de prestatiegegevens te identificeren, waardoor we anticiperen op potentiële problemen en gerichte verbeteringen kunnen doorvoeren.

Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's):
we definiëren en volgen relevante KPI's die specifiek zijn afgestemd op de prestatiedoelstellingen van de assets, waardoor we hun functioneren nauwkeurig kunnen meten en beoordelen.

Regelmatige Inspecties: periodieke inspecties en evaluaties van assets zorgen voor een fysieke beoordeling van hun staat, wat bijdraagt aan een holistisch begrip van de prestaties.

Voorspelbaar onderhoud:         we implementeren voorspelbaar onderhoud op basis van gegevensanalyse, waardoor we onderhoudsbehoeften kunnen voorspellen en ongeplande uitvaltijd kunnen minimaliseren.

Door deze methoden te integreren, garanderen wij een grondige monitoring van assetprestaties, waardoor we proactief kunnen handelen en de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van de assets kunnen verbeteren.

DEZE TEKST NOG AANPASSEN:  Samenwerking tussen belanghebbenden en Vermeulen Groep is een prioriteit. Het zorgt ervoor dat aan de behoeften van de gemeenschap worden voldaan en dat de beoogde doelen worden bereikt.

We ontwikkelen financiële plannen voor de lange termijn om onderhoud, reparaties en uitbreidingen te financieren. Deze plannen houden rekening met budgetbeperkingen en financieringsbronnen.

Duurzaamheids- en veerkrachtoverwegingen zijn stevig verankerd in ons asset beheer. Dit betekent dat we niet alleen de milieu-impact van projecten grondig beoordelen, maar ook zorgen dat ze bestand zijn tegen natuurrampen en andere uitdagingen. Onze aanpak is gefocust op het waarborgen van duurzaamheid en het bevorderen van klimaatvriendelijkheid.

 
 
 

 

 

 

 

 Duurzaamheids- en veerkrachtoverwegingen worden steeds meer geïntegreerd in het beheer van infrastructuur. Dit omvat het evalueren van de milieu-impact van infrastructuurprojecten en ervoor zorgen dat ze bestand zijn tegen natuurrampen, andere uitdagingen en dat ze duurzaam en klimaatvriendelijk zijn.

de voordelen van asset management

Langetermijn­planning

Kosteneffectief

Gedreven door Duurzaamheid

Data Gedreven

Voorspelbaar onderhoud

Dashboarding

Kostenbeheersing

Hoe kunnen wij u helpen?

Ons team staat klaar om uw specifieke behoeften aan te pakken en op maat gemaakte oplossingen te bieden: 

  • strategisch advies
  • efficiënt beheer van assets
  • het implementeren van duurzame en veerkrachtige infrastructurele projecten

Onze aanpak:

ANALYSE

We analyseren het gebruik van uw huidige assets en assisteren u bij het verbeteren van de effectiviteit.

ADVIES

Wij geven advies over het juist inzetten van middelen op het juiste moment. Met als doel uw middelen zo duurzaam en veilig mogelijk in te zetten.

UITVOERING

Al 50 jaar lang hebben wij een bewezen staat van dienst in het leveren van werkzaamheden van topkwaliteit, terwijl wij voortdurend nauwlettend in contact blijven met onze klanten.

Onze activiteiten in asset­management

IMG_0032-1920x1080

WIJKONDERHOUD OOSTERHEEM

Zoetermeer integraal beheer

INTEGRAAL BEHEER EN ONDERHOUD HOOFDWEGEN EN BEDRIJVENTERREINEN IN ZOETERMEER​

Intergraal onderhoud pzh

INTEGRAAL ONDERHOUD PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Meer informatie?
Download onze brochure

ContacT?