Integraal beheer en onderhoud Hoofdwegen en bedrijventerreinen in Zoetermeer

Wat kunt u op deze pagina vinden?

Hier kunt u lezen wat wij doen aan beheer- en onderhoud op de hoofdwegen en bedrijventerreinen in Zoetermeer. Ook vindt u een grove planning per seizoen.  

Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates en nieuwsberichten. 

 

De gemeente streeft naar een openbare ruimte die veilig, schoon, aantrekkelijk, duurzaam en functioneel is, voor u als bewoner. Vermeulen groep is breed inzetbaar om dat te realiseren. 

Op de volgende hoofdwegen en bedrijventerreinen kunt u ons zien verschijnen: 

Op deze afbeelding is te zien welke hoofdwegen en bedrijventerrein onder ons onderhoud vallen.  

 

 

De hoofdwegen zijn: Leidschendamse weg, Amerikaweg, Europaweg, Afrikaweg, Azieweg, Australieweg, Oostweg (gedeelte tussen Zuidweg en Willem Dreeslaan), Zuidweg, De Lus, Canadalaan en Europatunnel. 

 

 

De bedrijventerreinen zijn: Lansinghage, Hoornerhage, Rokkehage, Brinkhage, Zoeterhage, Olof Palmelaan (Oosterhage) en Dwarstocht (Kelvinstraat).   

Wanneer voeren wij de werkzaamheden uit?

Onderhouds­activiteiten

Periode

Boomonderhoud

 

Legen van afvalbakken

 

Verwijderen van grof zwerfvuil

 

Onkruid verwijderen in beplantingsvakken

 

Onkruid op verharding verwijderen

 

Onderhoud van watergangen

 

Reinigen van kolken en goten

Oktober t/m April

 

Doorlopend, op basis van beeldkwaliteit

 

Doorlopend, op basis van beeldkwaliteit

 

Doorlopend

 

Doorlopend

 

1 tot 2x per jaar, in het najaar (sep – nov). 

 

Midden februari t/m midden maart 2024.

Integraal beheer en onderhoud, wat is dat?

Integraal onderhoud betekent dat wij ons inzetten voor een groene, schone, en veilige wijk.  

  • Het schoon en opgeruimd houden van bedrijventerreinen. 
  • Het legen van de afvalbakken.  
  • Zwerfvuil opruimen. 
  • Het onkruidvrij houden door het onkruid borstelen van half-verharding en het schoffelen van beplantingsvakken. 
  • Groen onderhoud & vervangen van beplanting 
  • Bermen maaien, hagen knippen, bomen snoeien.  
  • Maaiwerk en het schoonhouden van de watergangen. 
  • Het schoonhouden van kolken en goten langs de wegen om wateroverlast te voorkomen.  
  • Gladheidsbestrijding tijdens de wintermaanden. 

 

Veiligheid in de wijk is belangrijk. Het overhangend groen wordt bijvoorbeeld verwijderd, zodat de weg altijd goed zichtbaar is. Ook obstakels op de weg worden verwijderd, zodat u niet struikelt. Veiligheid kan ook spelen bij afzettingen of donkere hoekjes.
Ziet u onveilige situaties, laat het ons weten.  

Wat betekenen al deze onderhoudsactiviteiten voor u?

Het merendeel van onze werkzaamheden zal nauwelijks merkbaar zijn voor u als bewoner. Mochten er activiteiten zijn, die mogelijk wat hinder veroorzaken, dan informeren wij u daarover via de gemeentelijke website, deze projectpagina en/of aankondigingsborden langs de weg. Ons doel is om de overlast tot een minimum te beperken en we blijven graag communiceren met u door het delen van het laatste nieuws. 

Heeft u nog vragen?

Wij zien veel, maar niet alles. Dus als u losliggende stoeptegels, zwerfvuil of andere klachten buiten ziet, meldt het gelijk via de meldingen- app van de gemeente Zoetermeer:  https://www.zoetermeer.nl/melding-doen. Deze komen bij ons in de mailbox binnen en worden zo snel mogelijk voor u opgelost. 

Het afval dat tijdens het onderhoud wordt verzameld, wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt bij een erkend verwerker.  

We streven naar milieuvriendelijke methoden en materialen bij het onderhoud van de infrastructuur. Wij werken zo veel mogelijk met elektrisch materieel, zoals elektrische bosmaaiers en bladblazers. 

De planning voor het onderhoud is in grote lijnen bekend, zoals hierboven geschetst. Afhankelijk van het weer wordt deze wekelijks aangepast per activiteit en per locatie.  Grootschalig onderhoud waar (rijdende) afzettingen voor nodig zijn, laten wij weten via de gemeente website – wegwerkzaamheden Zoetermeer en op deze project pagina.  

U kunt als bewoner bijdragen aan het behoud en de verbetering van de infrastructuur in de gemeente door suggesties door te geven aan ons, via de gemeente.  

Hoe blijft u op de hoogte?

Kijk regelmatig op deze pagina, en de provinciale website, voor het laatste nieuws over de onderhoudsactiviteiten en mogelijke afsluitingen.

Als u ideeën heeft om uw leefomgeving nog beter te maken, dan staan wij altijd open voor overleg met u en de gemeente om de leefomgeving nog beter, duurzamer en mooier te maken. Heeft u nog meer vragen of wilt u contact met ons opnemen? Aarzel dan niet om onze betrokken teamleden te bereiken:

Anneke Boerma

Account Manager