GWW

gRONDWERK

Om een divers scala aan grondwerkzaamheden uit te voeren, maakt de Vermeulen Groep gebruik van geschikt en milieuvriendelijk materieel. Grondverzet omvat het verplaatsen van aarde voor graafwerkzaamheden, ophogingen of een combinatie daarvan. Hierbij valt te denken aan het uitgraven van watergangen, taluds en bouwputten, evenals het gereedmaken van diverse locaties voor bouwdoeleinden.

rIOLERING

Vermeulen Groep beschikt over uitgebreide ervaring in rioleringswerkzaamheden binnen de openbare ruimte. Rioleringswerk omvat typisch het verwijderen van verhardingen, het vervangen van het hoofdriool, en het aanbrengen van nieuwe bestrating. Vaak maken ook de aanleg van groenvoorzieningen en het implementeren van verkeersmaatregelen deel uit van deze werkzaamheden. 

bESTRATING

Voor hoogwaardige bestratingsprojecten vertrouwt de Vermeulen Groep op expertise en geavanceerde technologieën. We plaatsen bestratingsmaterialen met precisie voor duurzame, functionele oppervlakken, variërend van trottoirs tot wegen. Ons team is flexibel en staat open voor nauwe samenwerking met klanten om elk project op maat te maken, zodat het voldoet aan specifieke behoeften en verwachtingen.

bESCHOEING

 Vermeulen Groep heeft een bewezen staat van dienst in beschoeiingsprojecten. We construeren stevige wanden langs waterkanten om erosie te voorkomen. Onze geavanceerde beschoeiingstechnieken, of het nu hout, beton of andere materialen betreft, combineren functionaliteit en visuele harmonie. Wij zijn flexibel en werken nauw samen met klanten om ervoor te zorgen dat beschoeiingsprojecten aan hun eisen voldoen en een optimaal resultaat opleveren.

Toepassing van GWW

Bij Vermeulen Groep begrijpen we dat Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) niet alleen gaat over het aanleggen van wegen, bruggen en waterinfrastructuur. Het draait om het creëren van duurzame oplossingen die onze steden en gemeenschappen voorbereiden op de uitdagingen van morgen. Wij werken samen met u om zo tot de juiste duurzaam oplossing te komen voor u.

Bouwrijp

Het woonrijp maken van een gebied vraagt om doeltreffende toepassing van Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vaardigheden. Woonrijp maken omvat het aanleggen van straatvoorzieningen, groenvoorzieningen, openbare ruimtes, en het voltooien van alle laatste infrastructurele details die nodig zijn voor een comfortabele en veilige leefomgeving.

Tijdens dit proces werken wij nauw met u samen om er voor te zorgen dat alles met de hoogste kwaliteit wordt uitgevoerd.

Woonrijp

Het woonrijp maken van een gebied vraagt om doeltreffende toepassing van Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vaardigheden. Woonrijp maken omvat het aanleggen van straatvoorzieningen, groenvoorzieningen, openbare ruimtes, en het voltooien van alle laatste infrastructurele details die nodig zijn voor een comfortabele en veilige leefomgeving.

Reconstructies

Wanneer wegen of rioleringen beschadigd raken door boomwortels, verzakkingen of veroudering, is reconstructie noodzakelijk. Ons infrabedrijf biedt volledige ontzorging gedurende het hele proces, van advies tot uitvoering.

Heldere en open communicatie is vanzelfsprekend bij ons. Wij starten met een grondige analyse en adviesfase, waarbij we nauw met u samenwerken om de beste oplossingen te bepalen. Tijdens het hele traject zorgen we ervoor dat we aan de gestelde eisen voldoen en beslissingen in overleg nemen, passend bij de visie en doelstellingen van het project.

Duurzaam werken

Onze projecten zijn doordrenkt met innovatieve benaderingen voor waterbeheer, kustbescherming en duurzame infrastructuur. We omarmen groene technologieën, waterbergingsoplossingen en geavanceerde ontwerpmethoden om te zorgen dat onze projecten niet alleen voldoen aan de behoeften van vandaag, maar ook voorbereid zijn op de klimatologische realiteit van morgen. Door te focussen op klimaatadaptatie dragen we bij aan een duurzamere en veerkrachtigere toekomst voor iedereen. 

Onze activiteit in GWW

DSC_3990

Succesvolle afronding GWW project Wilhelminalaan, Alphen aan den Rijn

Intergraal onderhoud pzh

INTEGRAAL ONDERHOUD PROVINCIE ZUID-HOLLAND

IMG_0406

GROOT ONDERHOUD N207C GOUDA – BOSKOOP

IMG_9399

INTEGRAAL ONDERHOUD WEST NEDERLAND ZUID

Zoeterwoude_amambachtsherenweg_ (1)

PROJECT WESTWOUT: RECONSTRUCTIE VAN RIOLERING EN HERINRICHTING IN ZOETERWOUDE FASE 2

Riool Zoeterwoude (2)

PROJECT WESTWOUT - ZOETWOUDE FASE 1

ContacT?