Integraal onderhoud West Nederland Zuid

Op 1 maart 2017 zijn wij gestart met werkzaamheden binnen het contract West Nederland Zuid – district Noord van Rijkswaterstaat. Het betreft een Prestatie-Inkoop Contract, welke via de BVP-methode (Best Value Procurement) is gegund. Het contract heeft een looptijd van 3 jaar met een mogelijke verlenging van twee maal een jaar.

De Vermeulen Groep is verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen, groen, markeringen, geleiderail, openbare verlichting, pompen en gemalen en het toepassen van incident management op en rond rijkswegen in het gebied West Nederland Zuid – district Noord (WNZ-N). WNZ-N bestrijkt het gebied voor het beheer en onderhoud van (delen van) de A4, A12, A13, A16, A20, A44, N11, N14, en de N44 in de provincie Zuid-Holland.

De Vermeulen Groep voert al decennia lang het onderhoud op deze wegen uit.

 

We inspecteren, schouwen en onderhouden de objecten binnen het areaal, verwerken meldingen en voeren in overleg met Rijkswaterstaat verbeteringen door. We verwerken de gegevens in ons onderhoudsmanagementsysteem en analyseren statussen en trends.

Samen met Rijkswaterstaat streven we ernaar deze hinder tot een minimum te beperken. Daardoor is goede voorbereiding van onze werkzaamheden belangrijk. Er vindt afstemming plaats over de afsluiting van de Rijksweg, over de omleidingen en ontsluitingen via het onderliggende wegennet (provincie, gemeenten, nood- en hulpdiensten) en met de omgeving en de bijbehorende stakeholders (bedrijven en bewoners).

Meer informatie?
Download onze brochure

ContacT?