GROOT ONDERHOUD N207C GOUDA – BOSKOOP

Groot Onderhoud N207C Gouda – Boskoop

In opdracht van Provincie Zuid-Holland combineert de Vermeulen Groep een groot deel van haar integrale activiteiten in het project ‘Groot Onderhoud aan de provinciale weg N207C Gouda-Boskoop’. Doel is deze weg voor de komende jaren onderhoudsvrij en tevens duurzaam en veilig in te richten.

 

De N207C tussen Gouda en Boskoop is een belangrijke noord-zuid verbinding tussen de A12 en de N11. De weg kenmerkt zich door de beperkte ruimte aan beide zijden van de weg (de Gouwe en bebouwing), de hoge verkeersintensiteiten, de aansluitingen van Waddinxveen en Boskoop middels twee hefbruggen, het zeer dicht op de hoofdrijbaan gelegen fietspad en de vele uitritten die op de hoofdrijbaan aansluiten.

 

Het onderhoud op het tracé Gouda-Boskoop (met uitzondering van de kruising Waddinxveen) bestaat in hoofdzaken uit het vervangen van het asfalt op de hoofdrijrijbaan, het vervangen van de scheidingsbanden tussen fietspad en rijbaan en het vervangen van de deklaag van het fietspad. Op bepaalde delen dient de gehele fietspadconstructie opnieuw aangebracht te worden. Tevens worden op het gehele traject de verlichting en geleiderailconstructies vervangen. Tevens worden er klein onderhoud aan betonconstructies uitgevoerd. Een uitgesproken project waarin Vermeulen, haar expertise als integraal specialist, met disciplines als Asfalteren, Markeren, Gelederail en Elektromechanica inzet.

 

Binnen dit project is gekozen voor duurzame oplossingen. Er wordt van de totale 10.000 ton asfalt 4.000 ton Lynpave® asfalt aangebracht. Lynpave® is een mede door Vermeulen Groep ontwikkelde toevoeging aan  asfaltmengsels, waardoor het asfalt op lage temperatuur kan worden verwerkt en waarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd. Tevens wordt een deel van de fietspaden vervangen door hoge kwaliteit gekoppelde prefab betonelementen die bestand zijn tegen de opdruk van boomwortels.

 

Meer informatie?
Download onze brochure

ContacT?