INTEGRAAL ONDERHOUD PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Wat houdt het integraal onderhoud in?

De werkzaamheden in het kader van het integraal onderhoudscontract gaan in de basis over:

  • de verharding, denk aan kleine reparaties van het asfalt aan de N-weg en aan de twee fietspaden in het duingebied;
  • de verharding; grootschalig, indien nodig vervanging bovenste deklaag.
  • het groenonderhoud;
  • het schoonhouden van het gebied;
  • afhandelen meldingen van burgers;
  • incidentmanagement bij Calamiteiten;

De meeste verhardingen van de wegen in het gebied zijn asfalt. Vermeulen inspecteert continue de kwaliteit van het asfalt en geeft op basis daarvan advies aan de Provincie over veiligheid voor de weggebruiker en het benodigde klein- en grootschalig onderhoud. Het is belangrijk dat kleine reparaties aan asfalt direct uitgevoerd worden, denk aan scheuren, kleine verzakkingen en gerafelde zijkanten. Grootschalige reparaties, zoals vervangen van de bovenste asfaltlaag, wordt bepaald op basis van de kwaliteitsinspecties en ingepland in een meerjarenplanning.

Langs de wegen vind je overal groenstroken. Onze vakmensen dragen zorg voor het maaien van de bermen. Hierin staat centraal, het voldoende kort houden van het gras zodat de weggebruiker goed zicht houdt en het vlaksgewijs maaien, waarmee de biodiversiteit vergroot wordt. Dit laatste noemen wij ecologisch bermbeheer, vooraf aan elke maairond worden bijzondere Flora en Fauna opgemerkt en veilig gesteld. Ook het snoeien van bomen en het knippen van hagen, direct langs de N-wegen wordt door Vermeulen uitgevoerd. Verder zijn er een aantal flora- en faunavoorzieningen in het gebied, welke door ons onderhouden worden.

Een schoon, veilig en verzorgde uitstraling van het gebied is voor ons belangrijk. De fietspaden in de duinen worden schoon geveegd, naast een verzorgde uitstraling is dit ook belangrijk voor de veiligheid van de fietser zodat men niet uitglijd. De prullenbakken worden geleegd, zwerfvuil opgeruimd en de picknicktafels bijgehouden. Schoon en verzorgd houdt voor ons ook in; het verwijderen van onkruid door o.a. het borstelen van de half-verharding. Verder verzorgen wij het reinigen van de verkeerskundige kunstwerken (bruggen/tunnels) en de geluidsschermen langs de weg. Wij checken alle bebordingen, geleiderails en markeringen.

We inspecteren, beoordelen en onderhouden de objecten in ons werkgebied, behandelen meldingen en implementeren verbeteringen in overleg met de Provincie Zuid-Holland. Alle gegevens worden vastgelegd in ons onderhoudsmanagementsysteem, waar we statussen en trends analyseren. De inspecties zijn de basis voor de benodigde werkzaamheden van het integrale onderhoud, het opstellen van voorstellen voor verbetering en het maken van de meerjarenplanning voor het grootschalige onderhoud.

Naast regulier onderhoud zijn we verantwoordelijk voor het incidentmanagement. Het incidentmanagement wordt ingezet bij calamiteiten, denk hierbij aan verkeersongelukken, stormschades en storingen. Onze calamiteitendienst is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor alle incidenten. De Vermeulen Groep wordt gebeld door de IC desk van de provincie en pakt vanaf het moment van melding de coördinatie over en zorgt met eigen mensen en middelen voor een efficiënte afhandeling van de calamiteit. Op locatie betekent dit het veilig stellen van de locatie, het herstellen van de schade en dit alles in goede afstemming met de betrokkenen bij het incident, van melder tot hulpdiensten en berger.

Hoe blijft u op de hoogte?

Kijk regelmatig op deze pagina, en de provinciale website, voor het laatste nieuws over de onderhoudsactiviteiten en mogelijke afsluitingen.