NIEUWE DRIEMANSPOLDER

Beheer, onderhoud en natuurontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder

Onze werkzaamheden in het natuur- en recreatiegebied zijn in maart 2021 van start gegaan! In opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg en Gemeente Zoetermeer voert de Vermeulen Groep komende twee jaar het onderhoud uit. Een veelbelovend gebied met veel kansen en mogelijkheden voor recreatie, sport en niet te vergeten de biodiversiteit. Een prachtige uitdaging waar onze medewerkers erg veel zin in hebben!

 

De gemeente streeft naar een openbare ruimte die veilig, schoon, aantrekkelijk, duurzaam en functioneel is, voor u als bewoner. Vermeulen groep is breed inzetbaar om dat te realiseren. 

Op de volgende hoofdwegen en bedrijventerreinen kunt u ons zien verschijnen: 

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het maaien van gazon, vuilnisbakken ledigen en ‘Jumping Green’ maaien. Maar ook onderhouden wij de bomen en lossen we meldingen over bijvoorbeeld zwerfvuil op. En in het bijzonder monitoren we de aanwezige flora en fauna.

Ecologisch maaibeheer

In de gehele Driemanspolder worden de gras- en ruigtevegetaties ecologisch gemaaid. Dat betekent ten eerste dat er gefaseerd wordt gemaaid. Er blijven dus altijd plekken aanwezig die niet gemaaid worden en waar dieren kunnen schuilen. Ten tweede wordt het maaisel, na enkele dagen te hebben gelegen, ook afgevoerd na het maaien. Dit zorgt er voor dat voedingsstoffen worden afgevoerd die opgeslagen zijn in de plant. Op deze wijze worden bloemrijke kruiden bevoordeeld ten opzichte van grassen. Er wordt niet geklepeld, omdat dit tot verstoring van de bodem leidt en er relatief veel sterfte optreedt onder de aanwezige dieren.

 

Omdat het gebied recent is aangelegd zijn de meeste vegetaties nog sterk in ontwikkeling. Hier houden we rekening mee door gericht ontwikkelingsbeheer toe te passen. Dat betekent dat we goed kijken hoe de vegetatie ontwikkelt en soms een keer minder maaien, maar soms ook een keer extra. Soms maaien we ook relatief vroeg in het jaar, om zo de grassen te benadelen. Bij voorkeur maaien we grotere oppervlakten om de vegetatie sneller te laten ontwikkelen.

 

Een groot deel van het plangebied bestaat uit het biotoop extensief beheerd grasland of ruigte.

 

Momenteel is de kwaliteit van deze biotopen laag, omdat de inrichtingswerkzaamheden in het plangebied recent afgerond zijn en de vegetatie nog in ontwikkeling is. Het doel van het maaibeheer is enerzijds vegetatie-ontwikkeling (kruidenrijk grasland en bloemrijk rietland) en anderzijds instandhouding (natte strooiselruigte, riet, ruigte). Verder is het van belang is om een deel van de vegetatie (minimaal 20%) in de winter te laten staan om als schuilplaats te kunnen dienen. Dit dient gedaan te worden in een kleinschalig mozaïek, in plaats van in grote aaneengesloten vlakelementen. Dit wordt beoordeeld op perceel niveau. Het ontwikkelen van de vegetatie heeft de grootste prioriteit in deze contractperiode. Dit gaat het beste als een groot deel van de vegetatie gemaaid en afgeruimd wordt. Sinusbeheer is daarom geen passende beheervorm.

Honden losloopgebieden

In september 2021 is op de webpagina van Zoetermeer actief een kaart gepubliceerd. Twee losloopgebieden – zoetermeer actief  Hierop is het volgende te zien:

 

In de Nieuwe Driemanspolder moeten honden vanwege de natuurwaarden worden aangelijnd. Op de met groen aangegeven locaties mogen honden loslopen, behalve in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli).

 

Aangelijnd kan er met de hond om het rode gebied heen gewandeld worden of er midden door (over de dijk). In het met rood aangegeven gebied is het verboden voor honden , dat is ook met borden aangegeven.

 

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.zoetermeer.nl/honden

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Neem contact op met onze omgevingsmanager Rosalie Vonk via r.vonk@vermeulengroep.com!

Hoe blijft u op de hoogte?

Kijk regelmatig op deze pagina, en de provinciale website, voor het laatste nieuws over de onderhoudsactiviteiten en mogelijke afsluitingen.

ContacT?