Integraal onderhoud Zee & Delta

Op 1 maart 2019 zijn wij gestart met werkzaamheden binnen het contract Zee & Delta Prestatie Contract Droog Onderhoud (PCDO) in opdracht van Rijkswaterstaat.

Het betreft een driejarig integraal onderhoudscontract van de Rijkswegen (N57, N59, N61 en A58) binnen de provincie Zeeland. Het omvat onderhoud aan groenvoorzieningen, wegen, geleiderail, markeringen, verzorgingsplaatsen, openbare verlichting, pompen en gemalen in de regio Zeeland. Behalve het vaste onderhoud behoren ook het incidentmanagement en kleinschalig asfaltonderhoud tot de werkzaamheden.

We inspecteren, schouwen en onderhouden de objecten binnen het areaal, verwerken meldingen en voeren in overleg met Rijkswaterstaat verbeteringen door. We verwerken de gegevens in ons onderhoudsmanagementsysteem en analyseren statussen en trends.

 

Aangezien de meeste Rijkswegen in Zeeland N-wegen zijn, betekent het dat onze werkzaamheden vaak een volledige afsluiting van de weg vereisen. Deze wegen kruisen tevens veel brede wateren, waardoor omleidingen een beslag op de reistijd kunnen leggen. Dit kan veel hinder veroorzaken. Samen met Rijkswaterstaat streven we ernaar deze hinder tot een minimum te beperken. Daardoor is goede voorbereiding van onze werkzaamheden belangrijk. Er vindt afstemming plaats over de afsluiting van de Rijksweg, over de omleidingen en ontsluitingen via het onderliggende wegennet (provincie, gemeenten, nood- en hulpdiensten) en met de omgeving en de bijbehorende stakeholders (bedrijven en bewoners).

ContacT?