Ondertekening samenwerking Vermeulen en Nettenergy voor Oranje Waterstof productie

  • NettGas BV uit Boskoop en de Vermeulen Groep uit Hazerswoude Dorp tekenen samenwerkingsovereenkomst voor oranje waterstof productie.
  • De samenwerking is gericht op de realisatie van commerciële waterstofinstallaties van 500 kg waterstof per dag in Nederland met focus op de realisatie van een eerste installatie in Provincie Zuid-Holland.
  • Nettgas levert de procestechnologie en kennis voor de installatie, Vermeulen levert het bermgras als grondstof en de kennis voor voorbewerking van bermgras.
  • Een oranje waterstof installatie is een unieke hybride installatie met als instelbare output synthesegas  dat naar wens omzet wordt in elektriciteit en/of waterstof, tegelijk CO2 vastleggend in de vorm van het tevens geproduceerde biochar.
  • Een oranje waterstofinstallatie kan een alternatief zijn voor zonneweides/windmolens binnen de Regionale Energie Strategie.
  • Voor meer informatie kijk op https://www.vermeulengroep.com/duurzaamheid/waterstof/

Volgens ons op onze socials

Kijk regelmatig op onze socials voor het laatste nieuws over Vermeulen Groep.