Wegmarkeringen Onderhouden in Gemeente Westland

Sinds februari 2024 onderhouden wij de wegmarkeringen in Gemeente Westland. Dit project is ons gegund met looptijd tot januari 2026. Tijdens het project zijn wij verantwoordelijk voor verschillende kerntaken:

 

Kerntaken in Ons Project

Routinematig Onderhoud

Wij zijn verantwoordelijk voor het continu onderhoud van de wegmarkeringen door de hele gemeente. Dit omvat het opnieuw markeren en herstellen van lijnen en wegmarkeringen om ervoor te zorgen dat ze altijd goed zichtbaar en functioneel blijven. Onze specialistische technieken en hoogwaardige materialen garanderen een langdurige kwaliteit.

Winterinspecties

Elk jaar na de winter voeren wij uitgebreide inspecties uit om de toestand van de wegmarkeringen te evalueren. Deze controles helpen ons om eventuele slijtage of schade veroorzaakt door het winterweer snel te identificeren en tijdige reparaties in te plannen. Dit preventieve werk minimaliseert risico’s en zorgt voor blijvende veiligheid.

Gedetailleerde Rapportage

Na elke inspectie stellen wij gedetailleerde rapporten op die de huidige staat van de wegmarkeringen documenteren, uitgevoerd onderhoud beschrijven en aanbevelingen voor toekomstige acties bevatten. Deze rapporten geven de gemeente Westland een helder inzicht in de effectiviteit van het onderhoud en geplande verbeteringen.

Budgetbeheer

Wij beheren het volledige budget voor dit project, inclusief planning en toewijzing van middelen voor routinematig onderhoud en onverwachte reparaties. Ons zorgvuldig budgetbeheer zorgt voor een efficiënte inzet van middelen, zodat elke euro optimaal bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Jaarlijkse Eindrapporten

Aan het einde van elk kalenderjaar presenteren wij een uitgebreid eindrapport. Dit rapport bevat een samenvatting van alle onderhoudsactiviteiten, de resultaten van inspecties en een overzicht van het gebruik van het budget. Deze rapporten zorgen voor transparantie en verantwoording over onze werkzaamheden.

Sociale Verantwoordelijkheid

Als onderdeel van ons commitment voor maatschappelijke betrokkenheid, reserveren wij 5% van de loonsom van deze opdracht voor Social Return. Dit betekent dat wij investeren in de werkgelegenheid en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen kansen te bieden binnen ons project, ondersteunen we de inclusiviteit en de sociale binding in gemeente Westland.

Impact op de Gemeente Westland

Onze werkzaamheden zijn direct gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Westland. Goed onderhouden en duidelijke wegmarkeringen zijn cruciaal voor het veilig en efficiënt verplaatsen van alle weggebruikers. Onze inzet zorgt voor minder ongevallen en een betere doorstroming van het verkeer, wat de algehele verkeersveiligheid en het gebruiksgemak aanzienlijk verbetert.

Ons werk helpt bij het realiseren van een veiliger en efficiënter wegennet in Westland. Volg ons voor de meest recente updates en informatie over de voortgang van dit project.