WERKZAAMHEDEN BEDRIJVENTERREIN KLEI OOST, ZUID

In opdracht van gemeente Katwijk maken wij het bedrijventerrein Klei Oost Zuid woonrijp. Het terrein is gelegen aan de Kloosterschuurlaan.

De werkzaamheden starten maandag 29 augustus 2022 en lopen door tot voorjaar 2023. Deze bestaan onder andere uit:

  • Opbreken van verhardingen
  • Afgraven en verwerken van grond
  • Aanbrengen van leidingwerk en afwateringsvoorzieningen
  • Aanbrengen van verhardingen en kantopsluitingen
  • Aanbrengen van groenvoorzieningen als bomen en gras
  • Aanbrengen van openbare verlichting
  • Aanbrengen van bebording

Tijdens de werkzaamheden is de Kloosterschuurlaan tussen de huisnummers 6 en 10 afgesloten voor verkeer. Bestemmingsverkeer kan wel doorgang vinden naar en van de aanliggende woningen en bedrijven. Ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten blijft gehandhaafd. Overig verkeer wordt lokaal omgeleid.

Meer informatie?
Download onze brochure

ContacT?