WIJKONDERHOUD OOSTERHEEM

WIJKONDERHOUD OOSTERHEEM Zuid-Holland Gemeente Zoetermeer Bekijk hier het laatste nieuws: Integraal onderhoud, wat houd dat in? Integraal onderhoud houdt in dat we onder andere verantwoordelijk zijn voor het ledigen van afvalbakken, het herstellen van het straatwerk waar nodig en het ledigen van de straatkolken. We maaien de gazons, bermen, verwijderen onkruid en snoeien bomen en […]

INTEGRAAL BEHEER EN ONDERHOUD HOOFDWEGEN EN BEDRIJVENTERREINEN IN ZOETERMEER​

Integraal beheer en onderhoud Hoofdwegen en bedrijventerreinen in Zoetermeer Zuid-Holland 2023 – 2027 Gemeente Zoetermeer Wat kunt u op deze pagina vinden? Hier kunt u lezen wat wij doen aan beheer- en onderhoud op de hoofdwegen en bedrijventerreinen in Zoetermeer. Ook vindt u een grove planning per seizoen.   Houdt deze pagina in de gaten voor […]

NIEUWE DRIEMANSPOLDER

NIEUWE DRIEMANSPOLDER Zuid-Holland Gemeente Zoetermeer Beheer, onderhoud en natuurontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder Onze werkzaamheden in het natuur- en recreatiegebied zijn in maart 2021 van start gegaan! In opdracht van Gemeente Leidschendam-Voorburg en Gemeente Zoetermeer voert de Vermeulen Groep komende twee jaar het onderhoud uit. Een veelbelovend gebied met veel kansen en mogelijkheden voor recreatie, […]

INTEGRAAL ONDERHOUD WIJK OOSTERHEEM IN ZOETERMEER OVERZICHT BOMEN EN PLANTEN​

INTEGRAAL ONDERHOUD WIJK OOSTERHEEM IN ZOETERMEER OVERZICHT BOMEN EN PLANTEN Zuid Holland Zoetermeer Sinds 2019 (tot februari 2027) voeren wij het integraal onderhoud uit in de wijk Oosterheem in Zoetermeer. Het onderhoud in de wijk, houdt onder andere in, dat wij afvalbakken legen, beplantingsvakken schoffelen, zwerfvuil opruimen en onderhoud uitvoeren aan beplanting. Het laatste bestaat […]

BOUWRIJP MAKEN HAPPY DAYS​

BOUWRIJP MAKEN HAPPY DAYS Zuid Holland Zoetermeer Het vierde kwartaal van 2021 zijn we gestart met het bouwrijp maken van het terrein tussen de Franklinstraat en de Galvanistraat in de wijk Oosterheem van de gemeente Zoetermeer. Het project is de voorbereidende fase voor de realisatie van de nieuwbouwwijk Happy Days. Tot en met week 2 […]